تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود مقاله نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني


فرمت فایل : WORDتعداد صفحات: 71چکیده مطالب:دوران نوجواني ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد . یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد. دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربيت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام . دوران نوجواني وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد . خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجو

ادامه مطلب  
نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني


 چکیده مطالب:دوران نوجواني ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .   یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.   دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربيت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .   دوران نوجواني وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .   خانواده ووالدین وروابط والدین ب

ادامه مطلب  
مقاله درمورد رشد اجتماعی و هویت نوجوان


مشخصات فایلعنوان: رشد اجتماعی و هویت نوجوانقالب بندی: wordتعداد صفحات: 36  محتویاتفهرستتعریف بلوغ و نوجواني.............................................................................................1          دگرگونی های رشد نوجواني.........................................................................................1تعبیراجتماعی نوجواني و رشد آن.............................................................................2مكان های رشداجتماعی نوجوان..............................................................................3رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی........................................................4         

ادامه مطلب  
نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني از دیدگاه قران - سنت و علم


فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات64 دوره ی نوجواني وبلوغ به سنین بین 12 الی 18 سال اطلاق می شود که یکی ازبحرانی ترین دوره های زندگی می باشد.1بلوغ : بلوغ Puberty ) ) نخستین علامت مرحله ی نوجواني Adolescence)) است ودربعضی ازفرهنگ ها اهمیّت بلوغ به قدری است که مراسم خاصّی دارد ودختروپسربا تشریفات خاصّی درجشن بلوغ خود شرکت می کنند . درتعریف بلوغ میان روان شناسان رشد اختلاف نظروجود دارد که عمدتاً نتیجه ی دیدگاه های متفاوت ایشان به جنبه های گوناگون نوجواني است . مثلاً بعضی ازایشان بلوغ را مرحله ای درفراخنای رشد وتکامل می دانند که کودک ازصورت یک موجود غیرجنسی یا فاقد خاصیّت جنسی ( Asexual) به صورت یک موجود جنسی (Sexual) درمی آید .برخی گفته اند که معمولاً آغاز نوجواني با بلوغ مشخّص می شود وبه تغییرات

ادامه مطلب  
ااا نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني از دیدگاه قران - سنت و علم ااا


 نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني از دیدگاه قران - سنت و علم این تحقیق شامل سه بخش می باشد :   بخش اوّل : تربیت ونقش مادردرتربيت نوجوان    بخش دوّم : بلوغ ونوجواني ، برخی ازمشکلات این دوران ودرمان آن    بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان   

ادامه مطلب  
نقش مادردرتربيت فرزندان دردوران نوجواني ( قرآن ، سنّت، علم)


117 صفحه   مسأله ی تربیت ومؤدّب بودن به آداب انسانی ، ازدیربازمورد توجّه بیداران بوده وروزگاروعصری را ازتوجّه به این واقعیّت مهم خالی نمی توان دید .   تربیت برای هرا نسانی به منزله ی روح برای بدن وجان برای جسم ا ست وخطّ حیات منهای مسائل عالی تربیتی وآداب وسنن انسانی خطّی تاریک ومیدانی ظلمانی وجادّه ای خطرناک می باشد . تنها سرمایه ی پرسود انسان ، ادب است وبدون این سرمایه ، انسان موجودی فاقد ارزش ومرده ای زنده نماا ست .   تربیت زیربنای حیات ، اساس فضیلت ، ریشه ی حقیقت ، نورراه ، فروغ جان ورهنمای انسان بسوی سعادت درهمه ی شئون زندگی است .   مادربه عنوان انسانی که ازهمان ابتدای خلقت فرزند، اورا همراه با خود دارد ودرهمه حال با اوست درکودکی ونوجواني هم درکنارگل زندگی خویش است وبه را

ادامه مطلب  
پایان نامه نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني از دیدگاه قران سنت و علم


فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:65    چکیده مطالب: دوران نوجواني ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .   یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.   دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربيت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .   دوران نوجواني وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت ه

ادامه مطلب  
نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني ( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم )


5 فصل هر فصل 60 صفجهدوران نوجواني ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .   یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.   دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربيت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .   دوران نوجواني وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .  

ادامه مطلب  
نقش مادردرتربيت فرزندان دردوره نوجواني


فرمت فایل: وردتعداد صفحات: بیش از 100 صفحهتوضیحات فایل:   چکیده مطالب: دوران نوجواني ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .   یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.   دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربيت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .   دوران نوجواني وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران

ادامه مطلب  
پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی رشد 2 ( نوجواني و بلوغ ) تالیف دكتر علی اكبر شعاری نژاد انتشارات پیام نور


دانـلـود پاورپوینت رشته روانشناسی بـا عـنـوان، خلاصه کتاب روانشناسی رشد 2( نوجواني و بلوغ ) تالیف دكتر علی اكبر شعاری نژاد انتشارات پیام نورنام درس : روانشناسی رشد 2 تعداد واحد : 2 واحد نام منبع : روان شناسی رشد 2 ( نوجواني و بلوغ ) مؤلف : دكتر علی اكبر شعاری نژاد   بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :فهرست مطالب طرح درس                                                         &

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi